Audyt RODO – dla kogo jest i czy warto go przeprowadzić?

Wiele firm, żeby móc prawidłowo działać, musi dostosowywać się do pewnych zmian, które zachodzą w różnych sferach życia oraz przepisach prawa. Tak również dzieje się w przypadku rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym RODO dla firm, które weszło w 2018 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją w przedsiębiorstwach powinien być przeprowadzony audyt RODO. Głównym celem audytu jest sprawdzenie i określenie czynności, w jakich wybrana organizacja przetwarza dane osobowe. Audyt RODO w firmie pozwala ustalić, jakie zmiany należy wprowadzić, co poprawić, a co powinno zostać bez modyfikacji. Taka rzetelna weryfikacja ułatwia i przyspiesza wdrożenie RODO w firmie. Dzięki sprawdzeniu istotnych dla RODO informacji jesteśmy w stanie sprawnie i bezproblemowo wprowadzić wszystkie zmiany dotyczące tego zagadnienia.

RODO dla firm jest bardzo ważnym przepisem unijnym, które obejmuje każdego przedsiębiorcę, zarówno spółki, jak i jednoosobową działalność gospodarczą. Dlatego też wszystkie organizacje małe i duże mają obowiązek zapoznać się z tym rozporządzeniem, przeszkolić pracowników w tym zakresie i wdrożyć RODO w firmie.

Audyt RODO – etapy

To jak będzie wyglądał cały audyt, zależy przede wszystkim od wielkości firmy, w której jest przeprowadzany i od jej złożoności. Najważniejsze etapy weryfikacji to:

– zbieranie potrzebnych informacji,

– analizowanie, przetwarzanie informacji,

– opracowanie planu i wdrożenie go w firmie.

Audyt RODO w firmie, dotacje dla firm  daje możliwość zebrania odpowiednich informacji, a na ich podstawie tworzony jest cały plan wdrożenia szeregu zmian. Zawsze podczas audytu należy brać pod uwagę zarówno zgodność z przepisami, jak i zgodność z możliwościami technologicznymi danego zakładu.

Organizacje, które nie wiedzą jak przeprowadzić audyt RODO, powinny skorzystać z usług firm zewnętrznych, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu takiej weryfikacji. Bardzo często audyt RODO lista kontrolna jest raportem dotyczącym wszystkich zebranych informacji oraz wdrożonych zmian. Tym samym organizacja zlecająca audyt wie dokładnie, jak wygląda cały proces oraz wie, jakie kroki musi dalej powziąć. Wdrożenie RODO w firmie jest, bowiem niezbędne, żeby dana organizacja mogła nadal działać.